Wie is Stoplichtkaartjes?

Esther Monfils is het gezicht achter de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes. Zij is orthopedagoog leerproblemen en juf. Misschien ken je haar ook van Breinhelden, doordacht werken aan executieve functies. Esther is begonnen als juf en heeft voor verschillende groepen gestaan. Zo af en toe valt zij nog eens in op scholen om feeling te houden met het leraarvak. Sinds 2007 is Esther orthopedagoog leerproblemen en heeft zij veel kinderen mogen helpen die problemen met leren ondervonden. Sinds maart 2022 heeft Esther haar eigen bedrijf: EstherEducatief!

Esther Met Werkbladen

Ervaring in onderwijs en jeugdhulp

Esther heeft veel ervaring met kinderen waarbij het leerproces stagneert of net even anders verloopt dan dat verwacht wordt. Esther vindt het belangrijk te verbinden tussen kind, ouders en school. Haar kennisgebieden zijn: neuropsychologisch functioneren, leerstoornissen en begaafdheid. De Tafelmethode met Stoplichtkaartjes is een handelsnaam van EstherEducatief! Esthers eigen bedrijf. EstherEducatief! kan van dienst zijn op het gebied van leermiddelen, training en orthopedagogische diensten.

Estafettestokje

Esther heeft het stokje van de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes overgedragen gekregen van Els Roessingh-van Iterson, die deze methode in de jaren 80 van de vorige eeuw bedacht. Een Haagse juf die veel kinderen met leerproblemen begeleidde die moeite hadden met het leren van de tafels. Els ondervond dat deze kinderen naast een auditieve en visuele ondersteuning ook baat hadden bij een denkkader aan de hand waarvan zij de tafels konden uitrekenen. Zodoende kwam de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes tot stand, die in de volksmond bekendstond als de Stoplichtmethode. Deze methode kent veel positieve klinische ervaringen. In 2012 en 2013 schreef Esther artikelen voor het Tijdschrift voor Remedial Teaching over deze methode. Sinds mei 2020 is alles over deze methode te vinden op deze website. Met deze website zet Esther het werk van Els voort.

Voor iedereen toegankelijk!

Els heeft jarenlang én met succes kinderen kunnen begeleiden met haar methode. Toen Els in 2008 het stokje overdroeg aan Esther stond één ding vast: deze methode moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom zijn de handleiding en de downloads op deze website GRATIS te verkrijgen. En dat houden we zo! Zo kan iedereen profiteren van deze methode. Daarom zet Esther zich in om veel naamsbekendheid te geven aan deze methode. Dat doet Esther met veel enthousiasme en gedrevenheid op onder andere social media. De ambassadeurs helpen daarbij!

Met dank aan

gewoon GOEDE! websites

Eerst-Ikoon-Tafelmethode-met-Stoplichtkaartjes

Copyright: De informatie, werkbladen, filmpjes en materialen die je vindt op deze website zijn gratis en bedoeld voor persoonlijk gebruik in de klas, begeleidingssetting of thuis. Het is niet toegestaan deze methode, de achterliggende kernprincipes, materialen en informatie op te nemen in publicaties, uitgaven of leermiddelen zonder uitdrukkelijke toestemming van Esther Monfils. Het is tevens niet toegestaan om verandering aan te brengen aan de downloadbare materialen. Suggesties voor aanpassingen ontvangen wij graag, dan kunnen we deze in overweging nemen.

Het is niet toegestaan eigen materialen te ontwikkelen en te verspreiden over deze methode, de achterliggende kernprincipes, het stoplichtformat en de kleurstructuur, zoals dat bij deze methode wordt gepresenteerd. Voor nieuwe ideeën kan contact opgenomen worden met Esther Monfils. Een goedgekeurd idee kan geplaatst worden op deze website onder vermelding van de maker.