Scholing

Met de handleiding en de materialen die je kunt downloaden op de website kun je zelf prima aan de slag. Met een scholing kun je de methode echter effectiever inzetten. In een scholing wordt niet alleen verteld wat de methode inhoudt, je krijgt ook zicht op de verschillende fasen en hoe je deze methode kunt inzetten in jouw setting. Theorie wordt gekoppeld aan praktische invulling. Dat maakt de scholing zeer waardevol. Daarbij biedt het jou de gelegenheid om vragen te stellen en problemen voor te leggen. De scholing wordt gegeven door Esther Monfils, het gezicht achter deze methode. Dat betekent kennis uit de eerste hand dus! Er zijn twee soorten scholingen:

  • Leraren-lezing: In deze lezing wordt stilgestaan bij toepassing in de klas.
  • Ambassadeurstraining: Deze training is bedoeld voor remedial teachers, coaches of andere onderwijsprofessionals die met kleine groepjes of één-op-één met kinderen werken.
Ladderspel3