Missie van de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes

Visueel naast een denkkader

De Tafelmethode met Stoplichtkaartjes is ontwikkeld door Els Roessingh-van Iterson, een Haagse juf die veel kinderen met leerproblemen begeleidde die moeite hadden met het leren van de tafels. Els ondervond dat deze kinderen naast een auditieve en visuele ondersteuning ook baat hadden bij een denkkader aan de hand waarvan zij de tafels konden uitrekenen. Zodoende kwam de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes tot stand, die in de volksmond ook wel bekendstond als de Stoplichtmethode.

Succesvol en efficiënt

Els heeft jarenlang én met succes kinderen kunnen begeleiden met haar methode. Toen Els in 2008 met pensioen ging, gaf ze het stokje van de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes over aan haar toenmalige collega Esther Monfils die de methode verder uitgewerkt heeft. In 2012 en 2013 schreef Esther artikelen voor het Tijdschrift voor Remedial Teaching over deze methode. Met deze website zet Esther het werk van Els voort. Zo kunnen veel kinderen de tafels leren met deze efficiënte methode.

Voor ieder kind toegankelijk

Esther vindt het belangrijk dat de methode voor alle kinderen toegankelijk is! Dat was ook altijd de bedoeling van Els. Daarom kun je vrijwel alles op deze website GRATIS downloaden. In sommige gevallen wordt alleen om jouw gebruikersgegevens gevraagd, zodat we je af en toe kunnen mailen.

Komt het je bekend voor?

Misschien kende je deze methode al! Dat kan kloppen! In 2012 en 2013 zijn er artikelen verschenen in het Tijdschrift voor Remedial Teaching. Veel remedial teachers hebben deze methode ingezet en hebben veel kinderen kunnen helpen met het leren van de tafels naar aanleiding van deze artikelen. Enkele aanbieders van leermiddelen hadden tot 1 juli 2020 toestemming om de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes (voorheen: Stoplichtmethode) in hun leermiddelen te gebruiken. Eén van deze aanbieders heeft ervoor gekozen om deze methode vanaf 1 juli 2020 in een ander jasje (andere kleuren, ander 'verhaal', maar nagenoeg dezelfde kernprincipes) aan te bieden. Voor de goede orde maken we graag duidelijk dat hierbij enkele principes gehanteerd worden waarbij binnen de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes anders wordt omgegaan. De methode zoals deze wordt bedoeld, is alleen op deze website en in alle daaraan verbonden materialen terug te vinden. Wees je er dus van bewust dat een afgeleide methode mogelijk niet tot het gewenste resultaat kan leiden.

Gemak dient de mens!

Zie je het niet zitten om alles zelf te downloaden? Of ontbreekt het je aan tijd? Dan is de 10-euro-deal iets voor jou! Voor dit kleine bedrag rolt al het downloadbare materiaal in één keer jouw mailbox binnen! Dat bespaart je veel tijd! Met deze deal draag je overigens bij aan de verdere ontwikkeling van deze website, zodat je ook lang plezier kunt beleven aan deze methode. Met de 10-euro-deal doe je daarom niet alleen jezelf een plezier qua tijd en gemak. Je draagt ook bij aan het behoud van de website!

Esther-Monfils-Profielfoto-Tafelmethode-met-Stoplichtkaartjes

Over Esther

Esther Monfils is orthopedagoog leerproblemen. Zij is NVO- en SKJ-geregistreerd en heeft een diagnostische aantekening. Esther heeft in het basisonderwijs gewerkt als juf, remedial teacher en intern begeleider. Ook in haar huidige functie heeft zij veel te maken met het onderwijs. 

Esther is docent geweest op een docentenopleiding. Esther traint leraren en docenten op het gebied van meerbegaafdheid, executieve-functieproblematiek, mindset shifting en lees- / rekenproblemen. Daarnaast verzorgt zij diagnostiek en behandeling van leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problemen bij kinderen.

Esther werkt bij De Praktijk4Kids en is één van de auteurs van Breinhelden, doordacht werken aan executieve functies.

Met dank aan