Veelgestelde vragen

Ja, dat klopt. Na het verschijnen van de twee artikelen in het Tijdschrift voor Remedial Teaching in 2012 en 2013 hebben verschillende aanbieders hun interesse kenbaar gemaakt voor deze methode (toen nog bekend als Stoplichtmethode) en toestemming gekregen dit in hun leermiddelen te gebruiken. Deze toestemming is vervallen per 1 juli 2020. Eén van deze aanbieders heeft ervoor gekozen om deze methode vanaf 1 juli 2020 in een ander jasje (andere kleuren en ander 'verhaal') aan te bieden. Voor de goede orde maken we graag duidelijk dat hierbij enkele principes gehanteerd worden waarmee binnen de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes anders wordt omgegaan. Zo wordt er verticaal geoefend in plaats van horizontaal en worden volledige tafelsommen op de kaartjes geschreven. Dat wordt binnen de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes ten zeerste afgeraden.  Wees je er dus van bewust dat een afgeleide methode mogelijk niet tot het gewenste resultaat kan leiden.

Dit zijn de principes van de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes!

Deze kleuren zijn heel erg belangrijk in deze methode! En wel op twee manieren: de kleuren zijn 'logisch' om makkelijk, iets moeilijker en moeilijkst te visualiseren. Dat komt omdat deze kleuren door verschillende toepassingen in onze maatschappij als zodanig zijn gememoriseerd. De ondersteuning van het 'verhaal' maakt dat nog duidelijker voor de kinderen. Daarnaast zit er een responsinhibitiemodel achter. Bij rood moet je namelijk stoppen en nadenken. Kinderen stellen zichzelf verschillende denksturende vragen (zelfsturing) om zo tot een antwoord te komen. Esther schreef hier een blog over! Klik hier om het blog te lezen.

Voor het kunnen 'tafelen' is voorkennis nodig. Als dit nog niet goed getraind is dan heeft het leren van de tafels weinig zin! Daarom wordt er op deze website expliciet aandacht besteed aan de voorwaarden die nodig zijn om tot het leren van de tafels te komen. Klik hier

Schrijven op de kaartjes raad ik af. Zeker in de eerste fasen. Het is namelijk de bedoeling dat kinderen leren dat de kaartjes voor alle tafels in te zetten zijn. Je kunt er kaartjes onder leggen met de tafelsom erop. Die vind je ook op de website. In de handleiding lees je hier meer over. 

Er wordt gewerkt met de 1x, 10x, 5x-structuur waarbij kinderen steeds één of twee groepjes uitstappen: één of twee groepjes minder of meer dus. Het herhaald optellen is hierbij belangrijk en komt aan de orde in de eerste fasen. Ook het verdubbelen van tafels en de omkeereigenschap komen aan bod. Je leest hier meer over in de gratis handleiding

Deze methode is bedacht door Els Roessingh-van Iterson. Al vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw helpt zij kinderen met de door haar ontwikkelde methode, die zij Stoplichtmethode noemde. In 2008 heeft zij het stokje overgedragen aan Esther Monfils, die in 2012 en 2013 artikelen voor deze methode schreef voor het Tijdschrift voor Remedial Teaching. In januari 2020 heeft de Stoplichtmethode een naamsverandering ondergaan en vanaf medio mei 2020 is de website rondom de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes gelanceerd.

Nee. Ook zonder een training/lezing kan het materiaal gebruikt worden door professionals. Ik raad wel altijd aan om de handleiding goed te raadplegen. Hierin staat precies omschreven hoe de methode bedoeld is. 

De training/lezing is echter een zinvolle aanvulling op de kennis die je reeds op het gebied van deze methode hebt.  Je vindt hier meer informatie!

De 10-euro-deal is een aanvullende dienst waarbij je betaalt voor het gemak om niet alles zelf te hoeven downloaden. In deze tijd waar we zo efficiënt mogelijk willen omgaan met onze kostbare tijd is dit natuurlijk 'an offer you can't refuse'! Het aanschaffen van deze deal houdt ook in dat je in de toekomst nieuw ontwikkeld materiaal toegestuurd krijgt. Het is dus ook een deal waar je in de toekomst veel profijt van zult hebben!

Verschillende professionals zullen gebruik maken van deze methode. Niet iedere professional is echter erkend ambassadeur. Ik raad ouders of scholen die begeleiding zoeken voor individuele kinderen (of klein groepje kinderen) altijd aan een ambassadeur van deze methode te benaderen. Zij beschikken over veel kennis over deze methode. Je vindt hier erkende ambassadeurs.

Jazeker dat kan! De training wordt aangepast aan de doelgroep. Stuur een mail naar info@stoplichtkaartjes.nl of neem contact op via het contactformulier.

Nee! Het betreft hier een particuliere dienst. Het is mijn missie om deze methode aan alle kinderen beschikbaar te stellen! Koop je de 10-euro-deal of een training, dan is dit zonder BTW. Heb je een factuur nodig voor je eigen administratie? Dat is mogelijk. Laat het weten als je een factuur wenst.