Downloads - Tafels op de getallenlijn

Gebruik de getallenlijn op het digibord of print de getallenlijn uit. Gebruik eventueel nog concreet materiaal om de sprongen te verduidelijken. Er zijn ingevulde en blanco getallenlijnen. Het verdient aanbeveling om de getallenlijnen logisch aan te bieden; na de tafel van 2 is het logisch om die van 4 en daarna die van 8 aan te bieden. Zo zijn 3 - 6 - 9 en 5 -10 ook logische opeenvolgingen. Doe de bestanden gauw in je winkelmandje. Voltooi je bestelling. Reken niets af en vind de bestanden in jouw account dat je aanmaakt tijdens het bestelproces.