Downloads - Materialen

Download hier de materialen behorende bij de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes. Heb je zelf een idee voor materiaal? Laat het ons weten!

Je vindt hier de volgende materialen:

In de handleiding staat meer beschreven over de methode en wordt duidelijk hoe deze materialen ingezet kunnen worden. Kijk snel in de handleiding. Het enige wat we je in ruil terugvragen zijn je gebruikersgegevens zodat we je af en toe kunnen mailen. Net als jij, houden wij niet van spam en uitschrijven is supermakkelijk! Geen zin of tijd om alles zelf te downloaden: dan is de 10-euro-deal iets voor jou.

Stoplichtkaartjes (vanaf fase 2)

Stoplichtkaartjes

Print de kaartjes op dik papier. Lamineer en knip ze uit. Deze kaartjes lenen zich uitstekend voor het oefenen van de tafels in de één-op-één-situatie of in een klein groepje. Met de juiste instructie kan er zelfs thuis geoefend worden met de kaartjes. Gebruik een aanwijsstokje om aan te wijzen.

Het is uiteraard ook mogelijk om zelf kaartjes te maken. Gebruik hiervoor rood, oranje en groen papier. Snijd het papier in het gewenste formaat. Zorg dat je drie rode, vier oranje en drie groene kaartjes hebt. Lamineer vervolgens, zodat je langer plezier hebt van de kaartjes.

Stoplichtkaartjes digitaal oefenen (fase 4 en 6)

Stoplichtkaartjes tafels

Het flitsen met aanwijsstokje: maar dan digitaal!

Oefen de kaartjesreeks! Gebruik de pijltjestoets. Flitsen maar!

(Gebruik in Acrobat de Volledig scherm-modus, te vinden onder Beeld)

Flitsen met Stoplichtkaartjes uitgebreid

Met dit bestand kan kaartje voor kaartje geflitst worden. Laat de kinderen verbaliseren. Help daarbij als dat nog nodig is. In deze versie wordt er uitgestapt en teruggestapt vanuit een groen kaartje. (Gebruik in Acrobat de Volledig scherm-modus, te vinden onder Beeld)

Flitsen met Stoplichtkaartjes verkort

Met dit bestand kan kaartje voor kaartje geflitst worden. Laat de kinderen verbaliseren. Help daarbij als dat nog nodig is. In deze versie wordt er alleen uitgestapt vanuit een groen kaartje. (Gebruik in Acrobat de Volledig scherm-modus, te vinden onder Beeld)

Flitsen (vanaf fase 4)

Werk met een klein groepje leerlingen of laat leerlingen met elkaar flitsen. Gebruik eventueel wisbordjes om antwoorden op te laten schrijven en later te controleren. Het is goed om niet alleen antwoorden te laten zeggen, maar ook om deze op te laten schrijven en hier snelheid in te krijgen.

Flits eerst met de kaartjes met kleurondersteuning en daarna pas met de gekleurde kaartjes.

 

Hulpmiddelen (vanaf fase 2)

Tafelkaart

Lamineer de kaart. Laat kinderen de tafels die zij beheersen afplakken met kleine stickers/etiketten. Zo wordt visueel welke tafels zij beheersen. Dat werkt motiverend! De tafels die zij nog moeilijk vinden staan nog open: m.b.v. de tafelkaart kunnen ze nog even 'spieken'.

Digibordkaart Stoplichtkaartjes op een rij

Zet deze kaart op het digibord als visueel geheugensteuntje van de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes. Zet deze kaart in bij een les waar de tafels aangeboden worden of bij een tafeltoets.

Digibordkaart Stoplichtkaartjes trapsgewijs

Zet deze kaart op het digibord als visueel geheugensteuntje van de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes. Zet deze kaart in bij een les waar de tafels aangeboden worden of bij een tafeltoets.

Antwoorden tafels 1 t/m 10 (vanaf fase 3)

Antwoorden tafels 1 t/m 10

Van de 100 tafels in de tafels 1 t/m 10 zijn er maar 42 antwoordmogelijkheden. Meerdere tafels hebben hetzelfde antwoord. In bijgevoegd pdf-bestand vind je al deze 42 antwoorden weergegeven in een honderdveld terug.

Blanco honderdveld

Laat de kinderen in dit blanco honderdveld alle getallen opschrijven. Laat ze vervolgens de antwoorden van de tafels 1 t/m 10 een kleur geven. Gebruik een andere kleur dan de stoplichtkleuren om verwarring te voorkomen.

Tafels op de getallenlijn (fase 2)

Gebruik de getallenlijn op het digibord of print de getallenlijn uit. Gebruik eventueel nog concreet materiaal om de sprongen te verduidelijken. Er zijn ingevulde en blanco getallenlijnen. Het verdient aanbeveling om de getallenlijnen logisch aan te bieden; na de tafel van 2 is het logisch om die van 4 en daarna die van 8 aan te bieden. Zo zijn 3 - 6 - 9 en 5 -10 ook logische opeenvolgingen.

Spelletjes (met name fase 6 en 7)

De tafels dienen veelvuldig herhaald te worden. Oefenen op verschillende manieren is daarbij belangrijk. Domino en memory zijn leuke manieren om dat te doen. Let bij de domino's even goed op bij het uitknippen van de kaartjes! En druk de memory's af op dikker papier.

Domino: Laat leerlingen in tweetallen werken, waarbij één leerling het domino legt en de ander de tijd bijhoudt op een formulier. Dan wisselt de beurt. Kunnen de leerlingen een volgende keer hun eigen tijd verbeteren?

Memory: Match de twee sommen (zeg steeds het antwoord!) of match een som met een antwoord. Maak het moeilijker door twee of (een selectie van) meerdere tafels samen te voegen. Er zijn memory's zonder én met kleurondersteuning.

In de handleiding worden nog meer spelideeën gedeeld. Download de handleiding hier. Ook op instagram worden aanvullende spelideeën gedeeld.

Memory omkeereigenschap

Kaartjes met tafels. Centraal staat de omkeereigenschap van de tafels.

Zoek 3 x 7 = 21 en 7 x 3 = 21 bij elkaar.