Downloads - domino

Laat leerlingen in tweetallen werken, waarbij één leerling het domino legt en de ander de tijd bijhoudt op een formulier. Dan wisselt de beurt. Kunnen de leerlingen een volgende keer hun eigen tijd verbeteren?