Downloads - antwoorden tafels 1 t/m 10

Antwoorden tafels 1 t/m 10

Van de 100 tafels in de tafels 1 t/m 10 zijn er maar 42 antwoordmogelijkheden. Meerdere tafels hebben hetzelfde antwoord. In bijgevoegd pdf-bestand vind je al deze 42 antwoorden weergegeven in een honderdveld terug.

Blanco honderdveld

Laat de kinderen in dit blanco honderdveld alle getallen opschrijven. Laat ze vervolgens de antwoorden van de tafels 1 t/m 10 een kleur geven. Gebruik een andere kleur dan de stoplichtkleuren om verwarring te voorkomen.