Bewegend leren en het leren van de tafels

We weten allemaal dat bewegen goed voor ons is, maar wist je ook dat het goed is voor het leren van de tafels? Als we spelen leren we! We activeren onze hersenen en dat maakt het mogelijk om nieuwe dingen te leren. Verder weten we dat het goed is om via verschillende routes te leren. Visueel, auditief en kinestetisch. Bij dit laatste gaat het om de gewaarwording door onze bewegingen. Ook dat is een route die belangrijk is bij het leren. Nu vind ik dat een kanttekening nodig is. Bij bewegend leren gaat het nog steeds om het leren, niet in eerste instantie om het bewegen. Het bewegen is een middel niet het doel.

Vooral fase 6 leent zich uitstekend voor het inzetten van bewegend leren. In de gratis handleiding van de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes beschrijf ik de volgende beweegspellen:

Beweegspel: Ren naar de tafel

Zet tien pionnen op een rij. Op elke pion plak je een groen, oranje of rood vel papier in de volgorde van de stoplichtkaartjesreeks. Je kunt ook de Stoplichtkaartjes gebruiken. Die zijn weliswaar wat kleiner, maar daarmee kan het prima! Noem de reeksen en laat leerlingen van pion naar pion rennen.

Beweegspel: Welke tafel hoort erbij?

Zet verschillende pionnen in de ruimte. Plak hier tafelsommen op. Jij noemt een antwoord: de leerling rent naar de bijbehorende tafelsom. Dit spel is een voorbereiding op de deeltafels.

Beweegspel: Welk antwoord hoort erbij?

Gebruik de flitskaartjes waar de tafelsommen opstaan (met kleurondersteuning). Schrijf antwoorden met krijt op het schoolplein. Zet om elk antwoord een cirkel. Deel de klas in teams. Elk team krijgt een grote stapel kaartjes. Speel het spel in verschillende ronden, waarbij elke ronde een bepaalde duur heeft, bijvoorbeeld 2 minuten. Een van de leerlingen geeft steeds aan een ander in het team een kaartje met de tafelsom. Deze leerling rekenen de som snel uit en rent naar het antwoord dat ergens op het plein geschreven staat. Het kaartje wordt in de cirkel dat om het antwoord staat gelegd. De leerling rent gauw weer terug en krijgen een volgend kaartje aangereikt. Als de ronde voorbij is, wisselt de beurt. De deler wordt nu een renner en een leerling die eerst renner was, wordt nu deler. Aan het einde van de speelronden wordt er met alle leerlingen naar de antwoorden gelopen en gecontroleerd of de kaartjes bij het juiste antwoord liggen.

Er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden om bewegend de tafels te leren. Ook in de andere fasen. Medio januari 2021 verscheen het Bewegend en Spelend leerpakket dat werd geschreven door één van de ambassadeurs van deze methode. Een musthave als je veel doet met bewegend leren! Je vindt de handleiding en het Bewegend en Spelend Leerpakket in de webshop!

Heb je een vraag? Kijk bij de FAQ’s . Misschien wordt jouw vraag daar wel beantwoord. Zo niet, neem contact met mij op!

Esther Monfils

Esther Monfils

Esther Monfils is het gezicht achter de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes. Op www.stoplichtkaartjes.nl deelt zij ruim 280 gratis downloads voor het leren van de tafels met deze methode. Esther is orthopedagoog leerproblemen en heeft jarenlang voor de klas gestaan. Op de website vind je ook informatie over de training en webinar! Een aanrader als je meer wilt weten over deze methode!